Afkølingstarif

Der vil være forskel på den temperatur fjernvarmevandet kommer ind i forbrugeranlægget med (fremløbstemperaturen), og derfor vil der selvfølgelig også være forskel på, hvor meget vandet kan afkøles med fra forbruger til forbruger.

Derfor varierer kravet til returtemperaturen i forhold til fremløbstemperaturen, som vist i nedenstående skema.

Der indgår tre faktorer i beregningen af tillæg/ fradrag på varmeforbruget.

  1. Gennemsnitlig fremløbstemperatur hos den enkelte forbruger fra den 1. maj til dags dato
  2. Gennemsnitlig returtemperatur fra den enkelte forbruger fra den 1. maj til dags dato
  3. Krav til gennemsnitlig returtemperatur

De gennemsnitlige temperaturer på fjernvarmemåleren slettes hvert år den 30. april i forbindelse med årsaflæsningen, og starter herefter igen optællingen for det nye år.

 

Sådan finder du den gennemsnitlige fremløbs- og returtemperatur på Multical 601 og CE målere fra Kampstrup

 Temperaturtabel


For kravene til gennemsnitlige returtemperaturer i forhold til gennemsnitlige fremløbstemperaturer.

//