Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af april / maj måned.

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved annonce i mindst 1 lokalt blad.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

Klik her for at hente fuldmagt

//