Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning - normalt i september måned.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen 

//