Vandkvalitet

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Vandanalyser tages ude på ledningsnettet og på vandværket.

Råvandsanalyser udtages af råvandet fra vandværkets boringer.

Der har på det seneste været en del presseomtale omkring fund af pesticider i grundvandet fra forskellige vandværker rundt i landet. I Døstrup Vandværks boringer er der ikke konstateret fund af pesticider i grundvandet.

 

//