Værkets historie

På en stiftende generalforsamling den 19. juni 1956 blev Skærbæk Fjernvarme Amba dannet efter et initiativ fra en del borgere i byen.

Der blev opført en fjernvarmecentral på Skolestien og etableret et fjernvarmenet omkring værket.

Centralen bliver oliefyret.

På grund af stigende energipriser bliver centralen i 1984/85 ombygget til kulfyring. Anlægget bliver senere hen ombygget til  træpiller, og der bliver opsat en gaskedel som supplement.

I 1990 opføres et nyt kraftvarmeværk med 3 motorer og 1 akkumuleringstank på Læssevej 7. Værket idriftsættes i begyndelsen af 1991.

Anlægget på Læsevej bliver senere i 1995 udvidet med en ekstra motor og en ekstra akkumuleringstank.

I 2012 blev et nyt flisværk på 5,8 MW etableret på Læssevej 7. Hovedparten af varmeproduktion sker på fliskedlen.