Værkets historie

På en stiftende generalforsamling den 19. juni 1956 blev Skærbæk Fjernvarme Amba dannet efter et initiativ fra en del borgere i byen.

Der blev opført en fjernvarmecentral på Skolestien og etableret et fjernvarmenet omkring værket.

Centralen bliver oliefyret.

På grund af stigende energipriser bliver centralen i 1984/85 ombygget til kulfyring. Anlægget bliver senere hen ombygget til  træpiller, og der bliver opsat en gaskedel som supplement.

I 1990 opføres et nyt kraftvarmeværk med 3 motorer og 1 akkumuleringstank på Læssevej 7.

I 1995 udvidet med en ekstra motor og en ekstra akkumuleringstank.

I 2012 opføres et flis værk på 5,8 MW. på Læssevej 7

I 2020 opføres en varmepumpe på 1,75MW og en elkedel på 4 MW. Begge enheder indgår på elmarkedet og producerer, når der er overskudstrøm til rådighed.

//