Installationsvejledninger

Installationsskitserne er en kopi af Skærbæk Fjernvarmes installationsskitser.

Installationerne i Havneby skal i princippet opbygges som anvist på disse skitser / vejledninger, dog skal man være opmærksom på, at der kun skal monteres 1 fjernvarmeflowdel, og den skal monteres på fremløbsledningen.

 

DOWNLOAD
Installationsskitse for anlæg med brugsvandsvarmeveksler.pdf
DOWNLOAD
Installationsskitse for anlæg med varmtvandsbeholder.pdf
DOWNLOAD
Dimensionering af varmeanlæg.pdf
DOWNLOAD
Dimesionering af varmtvandsbeholder og veksler.pdf