Hold øje med forbruget

Aflæs måleren for en sikkerheds skyld

Et fjernvarmeanlæg er normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå. Så selv om det er sjældent, at der opstår problemer med et varmeanlæg, som kan berøre det økonomiske mellemværende mellem varmeforsyningen og forbrugeren, er det absolut anbefalelsesværdigt, at forbruget kontrolleres regelmæssigt.

Så gør det til en god vane at holde øje med måleren. Skærbæk Fjernvarmes målere er af fabrikat KAMSTRUP. I menupunktet "DIN MÅLER" kan du blive vejledt i, hvordan måleren betjenes.

Der udsendes hvert år en styringstabel med en angivelse af dit forventede forbrug i de enkelte måneder.

Ved at aflæse målerstanden den sidste dag i måneden og sammenligne med den forventede "utimostand" på styringstabellen for den pågældende måned, har du mulighed for at følge med i dit varmeforbrug. På den måde kan du undgå en uforudset ekstra udgift på varmeregningen.

Alle fjernvarmemålerne er forbundet i et radionetværk. Skærbæk Fjernvarme aflæser hver måned samtlige fjernvarmemålere.

Årsaflæsningen foretages automatisk den 30. april og danner grundlag for årsvarmeregnskabet.

Årsforbruget graddagekorrigeres og bruges som grundlag for næste års budgetterede forbrug (acontoforbruget).

//