Husets rum

Husets rum benyttes forskelligt,og derfor vil der også være forskel på, hvilken temperatur der er pas- sende for den enkelte.

I opholdsrum vil en rumtemperatur på 21 - 22 0C være passende. I soverum vil de fleste sansynligvis
finde en rumtemperatur mellem 16 og 18 0C tilstrækkelig.

Når rumtemperaturen er forskellig mellem de enkelte rum, bør dørene mellem rummene være lukkede.
Det koldere rum rum vil trække fra de andre rum, og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Det er en god ide at have mindst 16 0C i rummene.

Bemærk! For hver grad temperaturen i rummet hæves, stiger varmeforbruget med ca 5%.

Vigtigt! Temperaturen bør ikke komme under 14 0C i noget rum, idet dette kan give problemer med 
fugt og dermed skimmelsvampeangreb, råd og lignende.

//