Isolering m.v.

Tilstrækkelig og rigtig isolering af varmerør, ydervægge og loft er penge værd

Det samme gælder isætning af dobbelte vinduer eller termoruder. Det er også vigtigt, at døre og oplukkelige vinduer er tætte.

Med hensyn til isolering, energitermoruder m.v. kan du få kvalificeret vejledning hos byggesagkyndige, i byggemarkeder eller hos håndværkere.

Det er ligeledes vigtigt at få isoleret vand- og varmerør omkring fjernvarmeunitten. Uisolerede varmerør afgiver varme året rundt også om sommeren, hvor der normalt ikke er et behov.

Påtænker du at bygge om, er det også vigtigt at tænke på dit varmeanlæg, og få det moderniseret, således det opfylder nugældende krav. 

Ligeledes kan det være en særdeles god ide, at få varmeanlægget indreguleret. Dette kan gøres ved at udskifte termostatventilen med en termostatventil med "vandsparer". Hver enkelt ventil kan indreguleres med den vandgennemstrømning, der netop er behov for på den enkelte radiator.    

//