Fugt

For at undgå fugtproblemer er det væsentligt at sørge for, at temperaturen aldrig kommer under ca. 14°C.

Samtidig kan kortvarige (5min) og hyppige udluftninger i rummene anbefales.

Tør aldrig tøj indenfor i opholdsrum.

Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, er det et tegn på, at luftfugtigheden er høj i rummet.

Undlad at stille større møbler op ad kolde ydervægge. Det vil ofte medføre fugt- / skimmeldannelser på grund af stillestående luft.

Det er også godt at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning fra køkken og badeværelse.

Desuden giver det et bedre indeklima, hvis du får monteret udluftningsventiler i opholds- og soverum.

Bemærk! Mennesket afgiver ca. 2 liter vand i døgnet, hvorfor luftfugtigheden i rummet øges ved flere personer.

//