Tilskudsordning VVS-installationer

Tilskudsordningen gælder kun for fjernvarmeforbrugere i Skærbæk. Vi har besluttet at fremme installationsforbedringer ude hos forbrugerne, blandt andet for at få en bedre afkøling af fjernvarmevandet.

Skærbæk Fjernvarme afsætter hvert år en pulje, hvorfra der ydes tilskud til installationsforbedrende arbejder på hovedsageligt parcelhuse.

Der ydes tilskud til materialer og arbejdsløn, så længe puljen ikke er brugt op. Her gælder først til mølle princippet.

Denne ordning kræver dog, at Skærbæk Fjernvarme eller håndværkeren gennemgår dit anlæg, og registrerer, hvad der skal laves på din installation, således den opfylder nutidens krav.

Der ydes tilskud til udskiftning af termostatventiler (alle huset termostater skal skiftes). Tilskuddet udgør kr. 200 pr.ventil. Radiatortermostaterne skal forindstilles.

Bemærk! Termostaterne skal altid skiftes, for at der kan ydes tilskud til nedenstående arbejder.

Mangler anlægget en snavssamler eller trykdifferensregulator, ydes der hhv. 200 og 600 kr. i tilskud hertil.

Forøgelse af varmeflader (større radiator) udløser også et tilskud.

Der kan maksimalt udbetales et tilskud på kr. 25.000 pr. ejendom / projekt

Der er frit valg af installatør.

Kunne det have din interesse, så ring blot til vort kontor – rådgivningen er under alle omstændigheder gratis.

//