Varmt brugsvand

Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50 0C, idet højere temperaturer kan medføre kalkaflejringer i beholder og rørnettet.

Benytter man opvaskemaskine, er det økonomisk fordelagtigt at holde en lavere varmtvandstemperatur, der kun er tilstrækkelig til at bade i.

Vask ikke op under rindende vand.

Tag et brusebad istedet for karbad. Et karbad bruger ca. 125 liter vand - et brusebad kun ca. 45 liter.

Er der monteret en cirkulationspumpe på det varme brugsvand, er det er en rigtigt god ide at montere en urstyring på pumpen, således pumpen kun er i drift, når der er behov herfor. Derved spares både el og varmeenergi. 

//