Afkøling

Det er vigtigt for værkets økonomi (og dermed også din), at fjernvarmevandet er afkølet mest muligt, når det forlader dine radiatorer

Prøv og føl på returrøret fra en radiator, der er åben. Røret skal føles koldt eller lunkent, så er afkølingen sansynligvis god.

Såfremt returvandet ikke afkøles tilstrækkeligt, skal der sendes en større mængde fjernvarmevand gennem rørene. Herved øges energiforbruget og udgifterne til pumpning af vandet.

Skærbæk Fjernvarme anvender også returvandet til at udvinde varme fra den røggas der produceres af motorerne. Røggasserne afkøles idag fra ca. 550oC til 50oC, og derved opvarmes fjernvarmevandet, før det igen sendes ud til forbrugerne. Lavere returtemperaturer giver derfor mulighed for at udvinde endnu mere "gratis" varme fra røggasserne til gavn for den fælles økonomi i værket.

I vinterperioden (november - marts) bør fjernvarmevandets returtemperatur hos hovedparten af forbrugerne ligge på omkring 30oC og meget gerne under.

I sommerperioden vil afkølingen være lidt mere svingende afhængig af varmeforbruget

Afkølingstarif

Der er indført en afkølingstarif for Skærbæk Fjernvarmes forbrugere. Se nærmere under punktet Økonomi.

//