Sænkning af rumtemperatur

Der kan skrues ned for termostatventilerne om natten, og når man er udearbejdende

Det er vigtigt ikke at skrue for meget ned, idet en genopvarmning af nedkølede møbler og vægflader kan reducere eller helt eliminere besparelsen. En for stor afkøling kan også resultere i fodkulde / dårlig komfort.

Husk! Temperaturen må aldrig komme under 14 0C i rummene - det kan give fugtproblemer.

Tids- og temperaturstyring kan etableres med automatik. Temperaturstyringen kan være opbygget, således fremløbstemperaturen sænkes afhængig af udetemperaturen. Dette kan give en besparelse på reduceret varmetab fra det interne rørnet i gulve. Bemærk at automatikken altid skal være indstillet således kravene i Skærbæk Fjernvarmes tekniske bestemmelser er overholdt, bl.a. skal returtemperaturen altid holdes på ca. 30 0C eller derunder.

//