Tilskud til energibesparelser

Skærbæk Fjernvarme er underlagt en lov, der kræver at værket realiserer energibesparelser ude i forbrugerleddet. Det vil sige, at Skærbæk Fjernvarme hvert år skal fremme, at der sker energibesparelser ude i boliger, erhverv, sommerhuse og lignende uanset om boligen opvarmes med fjernvarme, el, olie eller lignende.

Der skal hvert år skaffes ca. 1.000 MWh, hvilket svarer til ca. 70 huses energiforbrug til opvarmning.

Derfor har Skærbæk Fjernvarme vedtaget at købe disse energibesparelser hos energihandelsselskaber.

Det betyder, at vi ikke længere køber energibesparelser hos forbrugere og håndværkere.

 

Bemærk dog! Vi yder stadig tilskud til Skærbæk Fjernvarmes forbrugere til forbedring af varmeinstallationerne - se næste fane - tilskudsordning VVS2