Forsyningsområde

Skærbæk Fjernvarme forsyner idag det meste af Skærbæk by med fjernvarme.

Industriområderne, Søndervang og Åbenråvej øst for jernbanen er ikke fjernvarmeforsynet.